Materiały do pracy z dziećmi

Szósty moduł (Materiały do pracy z dzieckiem) stanowi zbiór metod, pomocy do pracy z dziećmi wysoko wrażliwymi. Znajdą tu Państwo propozycję scenariuszy i ćwiczeń do wykorzystania w warunkach domowych i w szkole. Przykładowe scenariusze mogą stanowić inspirację do tworzenia własnych pomocy i narzędzi wspomagających pracę w dziećmi. Scenariusze są materiałem gotowym do wykorzystania na lekcjach szkolnych, w pracy z wszystkimi dziećmi.

Dla uczniów w wieku 3-6 lat

 1. Taki jestem
 2. Wykorzystać to, co trudne
 3. Uważność na siebie
 4. Emocje są potrzebne
 5. Każdy inny, wszyscy ważni
 6. Pomocna dłoń
 7. Wędrówka po strefach regulacji
 8. Ładowanie wewnętrznych baterii
 9. Doświadczam, czuję, potrzebuję
 10. Ja w grupie
 11. Ja w świecie
 12. Pozytywny mózg

Dla uczniów w wieku 7-10 lat

 1. Taki jestem
 2. Wykorzystać to, co trudne
 3. Uważność na siebie
 4. Emocje są potrzebne
 5. Każdy inny, wszyscy ważni
 6. Pomocna dłoń
 7. Wędrówka po strefach regulacji
 8. Ładowanie wewnętrznych baterii
 9. Doświadczam, czuję, potrzebuję
 10. Ja w grupie
 11. Ja w świecie
 12. Pozytywny mózg

KWESTIONARIUSZ WRAŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO u DZIECI - ZASTOSOWANIE i INTERPRETACJA

MATERIAŁY EDUKACYJNE dla nauczycieli i rodziców – WPROWADZENIE

Z uwagi na duże zainteresowanie materiałami opracowanymmi przez zespół E-MOTION, Partner z Macedonii Północnej JOUDG “Breshia” opublikował materiały w formie podręcznika w j. macedońskim oraz j.albańskim, aby wesprzeć nauczycieli, psychologów w codziennej pracy w przedszkolach prowadzonych przez JOUDG “Breshia”.