despre proiect

CARE ESTE SCOPUL PROIECTULUI?

Principalul obiectiv al proiectului este să dezvolte, testeze și implementeze un model complet de suport pentru copiii hipersenzitivi din grădinițe și din învățământul primar.

CU CE SE OCUPĂ PROIECTUL?

Hipersenzitivitatea este o trăsătură temperamentală, ce caracterizează aproximativ 20% din populație (surse variate estimează intervalul între 10-35%). Cercetările confirmă că oamenii hipersenzitivi procesează informațiile și stimulii din mediul înconjurător într-un mod mai accentuat (mai intens) și mai profund decât o fac ceilalți. Aceste persoane pot fi mai sensibile atât la experiențele pozitive, cât și la cele negative.

Conform autoarei Elaine N. Aron, cea care a introdus conceptul de hipersenzitivitate, numărul persoanelor hipersenzitive este prea mare pentru a trata această trăsătură ca pe oricare alta, și în același timp este prea mic pentru ca aceste persoane să fie înțelese și sprininite de mediul social într-o manieră potrivită.

Conform autoarei Elaine N. Aron, cea care a introdus conceptul de hipersenzitivitate, numărul persoanelor hipersenzitive este prea mare pentru a trata această trăsătură ca pe oricare alta, și în același timp este prea mic pentru ca aceste persoane să fie înțelese și sprininite de mediul social într-o manieră potrivită.

Acești copii sunt mai sensibili la mediul înconjurător și răspund cu reacții emoționale și comportamentale mai accentuate (de exemplu, plâns, nesatisfacție, țipete, tristețe, furie). Copiii hipersenzitivi afișează în situațiile foarte stimulante comportamente ce pot fi confundate cu hiperactivitate, deficit de atenție și probleme de procesare senzorială. Aceste comportamente ale copiilor hipersenzitivi sunt, de asemenea, văzute ca timiditate, retragere, teamă. Aceștia sunt mai predispuși la stres și acceptă modificări în mediul lor cu mai mare dificultate decât copiii de aceeași vârstă. Copiii hipersenzitivi sunt caracterizați și prin creativitate, intuiție și simț al umorului. Hipersenzitivitatea poate fi atât un factor de risc, cât și un factor care asigură dezvoltarea corectă a personalității copilului.

PENTRU CINE?

Am creat acest proiect pentru a oferi suport cuprinzător copiilor hipersenzitivi.

Activitățile plănuite includ sprijinirea copiilor de grădiniță (3-6 ani), și din învățământul primar (7-10 ani), părinților și învățătorilor acestora, astfel încât să se acopere și mediul din grădiniță și cel de la școală. Materialele dezvoltate sunt îndreptate către mediul imediat al copiilor hipersenzitivi. Pornim de la presupunerea că un adult are un rol foarte important în dezvoltarea copilului și este principala sursă de suport emoțional a acestuia. Pentru copiii hipersenzitivi, condițiile de dezvoltare inadecvate pot deveni împovărătoare și, în consecință, le pot afecta viitorul.

CE ÎNSEAMNĂ E-MOTION - POTENȚIAL HIPERSENZITIV ?

Acesta este primul proiect din Polonia dezvoltat de cercetători și practicieni, care se axează pe sprijinirea copiilor hipersenzitivi în mediul lor apropiat.

Atragem atenția către rolul calității mediului imediat (mediul de acasă și cel de la școală) în crearea condițiilor pentru dezvoltarea adecvată a copiilor hipersenzitivi. Sensibilitatea Procesării Senzoriale (SPS) descrie variații la nivel individual în sensibilitate pentru factori pozitivi și negativi din mediul înconjurător. Sprijinul corespunzător pentru copil ajută la înțelegerea și tratarea sensibilității văzută ca un potențial, nu ca un deficit sau o povară.

Experiențele din copilăria mică au o mare importanță pentru dezvoltarea ulterioară a copilului. În această perioadă, mediul imediat joacă un rol important. La această vârstă (și datorită pregătirii pentru sarcinile școlare), este important să fie recunoscut potențialul copilului, abilitățile și dificultățile sale în mai multe arii de funcționare. Faptul că este hipersenzitiv poate îngreuna sau întârzia obținerea maturizării pentru această dimensiune. Conștientizarea resurselor copilului ne ajută să gestionăm și creșterea lui și procesul educațional, astfel încât să dezvoltăm, extindem și modificăm resursele copilului și să nu ne azăm pe deficite sau dificultăți.

Premisele de la care pornește acest proiect se bazează pe conceptul de Sensibilitate a Mediului. Acesta este un context în care sunt explicate diferențe individuale în abilitatea de înregistra și procesa stimuli din mediul înconjurător. Această abordare a fost dezvoltată de Michael Pluess.

CARE SUNT ACTIVITĂȚILE PLĂNUITE PENTRU ACEST PROIECT ?

MODEL

Dezvoltarea unui model complet de suport pentru copiii hipersenzitivi din grădinițe și din învățământul primar.

MANUAL

Dezvoltarea unui ghid psihometric pentru chestionare

WORKSHOP-URI

Organizarea workshop-urilor pentru personalul didactic, la nivel internațional și național, de fiecare instutuție partener.

COMPEDIU

Dezvoltarea unui compediu (cu un ghid) care vizează hipersenzitivitatea pentru părinți și învățători

PLATFORMA

Pregătirea unei platforme online, care să conțină un set de chestionare pentru evaluarea hipersenzitivității, precum și materiale educaționale și materiale care vin în ajutorul lucrului cu copiii hipersenzitivi pentru părinți și învățători (adresate personalului didactic).