Blog

Wysoko wrażliwy mózg

Ludzie i inne zwierzęta wchodzą w interakcje ze środowiskiem z wykorzystaniem dwóch głównych strategii reagowania: „pauza i działanie” (ang. pause and acting) lub „szybkie podejście”

Czytaj więcej »