Nieśmiałe czy odważne – jak to jest z nieśmiałością wysoko wrażliwych dzieci ?

Nieśmiałe czy odważne – jak to jest z nieśmiałością wysoko wrażliwych dzieci ?

To pytanie zadają często rodzice dzieci wysoko wrażliwych dostrzegając w ich zachowaniu obie skrajności. Bywają sytuacje, w których dziecko przejawia ogromną nieśmiałość, stresuje się pójściem na urodziny, włączeniem do zabawy. Jednocześnie zauważają, że w trakcie tychże urodzin czy zabawy, kiedy już się „ośmieli” potrafi być bardzo aktywne, przyjmować rolę lidera, zarządzać zabawą. Pojawia się zatem wątpliwość – czy możliwe jest, żeby to samo dziecko raz było nieśmiałe a innym razem śmiałe?

Tymczasem…

„Nieśmiałość” dzieci wysoko wrażliwych zazwyczaj przejawia się w taki właśnie sposób. W nowej sytuacji potrzebują czasu na włączenie się do grupy, obserwują z boku, by nabrać pewności. Gdy poczują się bezpiecznie, w nieskrępowany sposób oddają się zabawie sprawiając wrażenie śmiałych i pewnych siebie

Co o tym sądzisz?

Dodaj komentarz