Czy uczeń wysoko wrażliwy to uczeń wymagający specjalnych metod pracy ?

Czy uczeń wysoko wrażliwy to uczeń wymagający specjalnych metod pracy ?

Nauczyciele identyfikujący wśród swoich uczniów dzieci wysoko wrażliwe często zadają pytanie, czy wobec tych uczniów powinno się stosować jakieś specjalne metody pracy. Czy powinny pojawić się jakieś szczególne metody i narzędzia wspomagające pracę z takim uczniem?

Tymczasem…

Przyjmując za badaczami, że wysoka wrażliwość nie jest dysfunkcją ani zaburzeniem, nie wymaga ona opracowywania specjalnych metod pracy skoncentrowanych na korekcie zaburzenia. Jedyne, czego potrzebuje nauczyciel, to wiedza o tym, z czego wynikają określone zachowania ucznia i jakie są jego potrzeby w tym zakresie. Mając do dyspozycji standardowe metody i narzędzia pracy dydaktycznej i wychowawczej, nauczyciel może skutecznie wspierać dziecko wysoko wrażliwe. Ważne jest by równolegle wspierać rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, uczyć je samoregulacji i uważności. W tym wypadku ważne jest podejście – postawa nauczyciela.

Co o tym sądzisz?

Dodaj komentarz