Czy dziecko wyrośnie z wysokiej wrażliwości?

Czy dziecko wyrośnie z wysokiej wrażliwości?

To najczęstsze pytanie zadawane przez rodziców przy pierwszej rozmowie o ich dziecku. Przekonanie, że pewne zachowania, które aktualnie przejawia dziecko mogą zniknąć wraz z wypadnięciem ostatniego mlecznego zęba, towarzyszą wielu rodzicom. Często wzmacnianie są dodatkowo przez komentarze i dobre rady babć i cioć.

Tymczasem…

Wysoka wrażliwość jako cecha temperamentu czyli wynikająca z właściwości układu nerwowego, nie ulega zasadniczej zmianie wraz z dorastaniem dziecka. To, co możemy modyfikować, to nawyki, zachowania, świadome poszukiwanie lub unikanie określonych sytuacji. Wysoko wrażliwe dziecko pozostanie wysoko wrażliwym dorosłym. Mogą zaś nauczyć się samoregulacji, uważności, skutecznego radzenia sobie ze stresem a w samej wrażliwości widzieć zaletę.

Co o tym sądzisz?

Dodaj komentarz