Jak wspierać wysoko wrażliwe dziecko

Piąty moduł (Wideo) zawiera krótkie filmiki ułatwiające zrozumienie najistotniejszych wymiarów funkcjonowania dziecka wysoko wrażliwego a także jego potrzeb. Filmy w przystępny, graficzny sposób prezentują istotne wskazówki, przydatne rodzicom i nauczycielom do projektowania wsparcia i edukacji dzieci wysoko wrażliwych.

E-MOTION - Intellectual Output no 1: : "The model of support for highly sensitive children of preschool (3-5,6) and early school age (6,7-10)" - j.polski - materiał dodatkowy