Konferencja podsumowująca projekt E-motion. Potential of highlysensitivity

Dnia 16 lipca 2021 roku na Uniwersytecie w Alicante w Hiszpanii odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt E-motion. Potential of highlysensitivity (2018-1-PL01-KA201-051033). Wydarzenie pod tytułem “Theoric and methodological advances in the study of highly sensitivity in children” ma na celu podsumowanie 3 lat intensywnej pracy badawczej i edukacyjnej oraz zaprezentowanie rezultatów opracowanych w ramach projektu: tj. modelu wsparcia wysoko wrażliwych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, platformy internetowej zawierającej narzędzie psychometryczne do pomiaru wysokiej wrażliwości oraz różnego rodzaju materiały szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców.

Konsorcjum projektu:

  • Wyższa Szkoła Ekonomi i Innowacji w Lublinie
  • Uniwersytet Alicante
  • Miasto Stołeczne Rzym
  • JOUDG „Breshia”
  • Stowarzyszenie Psychologów Expert Psy
  • Uniwersytet La Laguna

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter