Instytucje partnerskie i ludzie, którzy współtworzą ten ważny społecznie projekt!

Po wielu intensywnych zmianach mamy przyjemność już oficjalnie przedstawić Wam członków naszego zespołu! W najbliższych dniach prezentować będziemy informacje o partnerskich instytucjach i ludziach, którzy współtworzą ten ważny społecznie projekt!

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce, znana z praktycznego przygotowania do zawodu i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami.
  • Uniwersytet w Alicante (UA) został utworzony w 1979 r. Obecnie kształci i szkoli ponad 36 000 studentów – z czego 2,5 tys. To studenci zagraniczni – i oferuje ponad 80 programów studiów licencjackich i 96 podyplomowych.
  • Uniwersytet La Laguna, najstarszy na Wyspach Kanaryjskich, ma ponad 200 lat historii i jest instytucją otwartą na świat.
  • Metropolitalna stolica Rzymu, licząca ponad 4,3 miliona mieszkańców, jest największym miastem metropolitalnym we Włoszech.
  • Expert Psy – stowarzyszenie założone w 2014 r., Którego celem jest wspieranie i promowanie rozwoju psychologii jako nauki i zawodu oraz zwiększanie profesjonalizmu psychologów.
  • Miejskie przedszkole „Breshia” jest instytucją publiczną podległą Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej Macedonii, utworzoną w 1969 roku. Obecnie współpracyje z ponad 400 uczniami w ramach 3 przedszkoli.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter