Zadania w projekcie E-MOTION

W naszych pracach jesteśmy na etapie systematycznego przeglądu literatury. To bardzo ważna część, ponieważ efekty będą podstawą dla narzędzia, które pomoże nauczycielom i rodzicom 'mierzyć’ wysoką wrażliwość dzieci jak i modelu wsparcia wysoko wrażliwych dzieci. Jest to czas, w którym trudno podzielić się produktami, czy naszymi odkryciami w obszarze wysokiej wrażliwości. Zdecydowaliśmy jednak przybliżyć Istotę wysokiej wrażliwości i efekty dotychczasowych prac. Systematycznie przedstawiać będziemy informacje na temat wysokiej wrażliwości!

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter