Покана за учество во следната фаза на истражувањето на проектот

Следната фаза на проектот E-мотион започна! Среќни сме што ја отворивме фазата на регистрација и ги поканивме родителите, наставниците на учениците од предучилишна и основни училишта од Полска, Романија, Северна Македонија, Шпанија и Италија да учествуваат во следната фаза на студии со употреба на алатка за мерење на чувствителност кај децата.

Алатките треба да ги пополни возрасно лице:
• родител
• наставник

СЕКОЈ може да учествува во студијата, не само луѓето чии што ја идентификуваат оваа одлика кај своите деца или студенти. Развиена проектна платформа во рамките на проектот, која ќе содржи корисни информации, ресурси и придружни материјали за работа со многу чувствителни деца, како и претходно споменатата алатка за мерење на висока чувствителност.

Вашето учество во студијата ќе ни овозможи да ги подобриме методите за поддршка на децата и ќе ви овозможи пристап до материјали, кои ќе ве поддржат во работата со нив. Покрај тоа, наставниците кои учествуваат во студијата ќе добијат сертификат за учество во работата на меѓународен проект.

Вашата помош е од непроценлива важност за нас!

За да учествувате во студијата (пополнете го прашалникот), доставете го преку табелата:
https://forms.gle/bYmhvopWDaVuMKM1A

Потоа, во повратната е-пошта ќе добиете ТОКЕН, единствен код што ви овозможува да се најавите на прашалникот:
https://highlysensitive.eu/validation/ (откако ќе изберете соодветен јазик, ќе бидете насочени кон прашањата на прашалникот). Пополнувањето на целата работа трае неколку минути.

Наставникот добива код за себе (со прашања за професионална работа) и ТОКЕН, преку кој одговара на прашања за учениците во неговата група / група за градинки – за секој ученик одделно.
Родителот добива еден ТОКЕН. * [Ако имате повеќе од едно дете 3-10 години, ве молиме, напишете дека ќе ви бидат доделени поголем број ТОКЕНИ].
Ако имате прашања или проблеми, контактирајте не: testemotion@wsei.lublin.pl
Можете да учествувате во тестирање индивидуално, исто така можете да учествувате вклучувајќи го и училиштето во кое работите или вашите деца што го посетуваат. Ако сакате вашето училиште да учествува во тестирање на алатката и да добие сертификат за учество во работата на меѓународен проект – контактирајте не.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter