E-motion – potential of high sensitivity – zapisy na międzynarodowe szkolenie!

Konsorcjum projektu E-motion zaprasza chętnych: kadrę zarządzającą szkół, przedszkoli, osoby zaangażowane w proces doskonalenia nauczycieli, rozwój obszaru edukacji (także na poziomie akademickim) a także psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, terapeutów na międzynarodowe szkolenie!

Cel szkolenia

Celem jest prezentacja modelu wsparcia dzieci wysoko wrażliwych, a także dyskusja na temat możliwych sposobów wykorzystania proponowanych rozwiązań i narzędzi przez organizacje odpowiedzialne za edukację na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Szkolenie jest skierowane do osób, które mają możliwość wdrożenia modelu.

Kiedy i gdzie?

Szkolenie odbędzie się w dniach: 24.05.2021 – 28.05.2021, w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Korzyści:

Uczestniczy szkolenia zyskają:

 • Wiedzę o wysokiej wrażliwości (wrażliwości przetwarzania sensorycznego i wrażliwości środowiskowej);
 • Wiedzę o funkcjonowaniu dziecka wysoko wrażliwego w środowisku szkolnym i domowym;
 • Umiejętność korzystania z narzędzi do pomiaru wrażliwości;
 • Umiejętności wspierania wysoko wrażliwych dzieci i tworzenia warunki umożliwiających im prawidłowy rozwój;
 • Kompetencje, jak pracować na rzecz rozwoju dzieci, zwłaszcza tych wysoko wrażliwych, zarówno w grupie jak i indywidualnie;
 • Kompetencje w stosowaniu narzędzi i metod w celu wsparcia rodziny i nauczycieli wysoko wrażliwych dzieci.

Szkolenie odbędzie się w języku angielskim.

Organizatorzy:

 • Wyższa Szkoła Ekonomi i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Alicante
 • Miasto Rzym
 • JOUDG „Breshia”
 • Stowarzyszenie Psychologów Expert Psy
 • Uniwersytet La Laguna

Rejestracja:

Na szkolenie można się rejestrować do 28.02.2021, poprzez uzupełnienie formularza on-line:

https://forms.gle/aSJLMBdLUxF1DHoM6

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter