Webinarium nt. “Wysoko wrażliwe dziecko”

W dniu 16.06.2020 psycholodzy, badacze, eksperci projektu dr Monika Baryła-Matejczuk oraz dr Małgorzata Artymiak poprowadziły pierwsze webinarium na temat wsparcia wysoko wrażliwego dziecka.

Celem spotkania było przybliżenie podstawowych informacji na temat wysokiej wrażliwości, znaczenia wczesnej jej identyfikacji i warunków do rozwoju dzieci wysoko wrażliwych oraz zachęcenie do udziału w pierwszym etapie testowania narzędzia.

Nagranie dostępne jest pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1u93uEDlsULXfhacmrhXzGjhTl–NrC5T/view?usp=sharing

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter