Projekt E-motion odznaczony jako „dobre praktyki” przez Narodową Agencję Programu Erasmus + w Polsce!

Projekt E-MOTION – potential of highlysensitivity już się zakończył, nie jest to jednak koniec jego rosnącej popularności. Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus + wyróżniła nasz projekt jako przykład dobrych praktyk (specjalne oznaczenie można zobaczyć na Platformie z Rezultatami Projektów!).

Koordynatorzy projektów, rodzice specjaliści zajmujący się pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mogą w pełni skorzystać z zasobów edukacyjnych wypracowanych przez nasze konsorcjum.

Mimo iż zakończyliśmy już realizację projektu E-motion, nasza przygoda z tak istotnym tematem jakim jest wysoka wrażliwość nie dobiegła końca. By dowiedzieć się więcej na temat naszych przedsięwzięć jak i nowych działań w temacie wysokiej wrażliwości, zobacz strony projektowe www.hs.wsei.eu oraz www.promotion.wsei.eu oraz stronę na Facebook’u  https://www.facebook.com/HighSensitivityEU.

E-MOTION – potential of hypersensitivity

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/?fbclid=IwAR1CgO4LW3OOBpYkjrYvencNeR4smVKsBL1sf_J_k_mZKty23vVaTR7ZBFE#project/2018-1-PL01-KA201-051033

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter