Ogólnopolskie testowanie narzędzia do pomiaru wrażliwości dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku 3-10 lat

Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się w proces testowania opracowanego w ramach projektu E-MOTION narzędzia do pomiaru wrażliwości dziecka.

Narzędzia wypełnia dorosły:

  • rodzic
  • nauczyciel

Do testowania zapraszamy WSZYSTKICH, nie tylko osoby, które identyfikują u swoich dzieci/ uczniów tą cechę. W ramach projektu opracowywana jest platforma zawierająca zasoby informacyjne i pomoce do pracy z dzieckiem wysoko wrażliwym oraz narzędzie do oceny wysokiej wrażliwości. Państwa włączenie się pozwoli na udoskonalenie narzędzia oraz metod wsparcia dzieci wysoko wrażliwych.

Taka pomoc ma dla nas nieocenioną wartość.

Aby włączyć się w testowanie (wypełnić kwestionariusz) należy zgłosić się za pośrednictwem arkusza:

https://forms.gle/bYmhvopWDaVuMKM1A

Następnie, w mailu zwrotnym dostaniecie Państwo TOKEN, czyli unikatowy kod pozwalający na zalogowanie się do kwestionariusza:

https://highlysensitive.eu/pilot/ (po wybraniu odpowiedniego języka, przekierowani zostaniecie do pytań kwestionariusza). Wypełnienie całości zajmuje kilkanaście minut.

Nauczyciel otrzymuje kod dla siebie (z pytaniami dotyczącymi pracy zawodowej) i pulę TOKENÓW, za pośrednictwem których odpowiada na pytania dotyczące uczniów w swojej klasie/grupie przedszkolnej – dla każdego z uczniów osobno.

Rodzic otrzymuje jeden TOKEN. *[Jeśli posiadasz więcej niż jedno dziecko w wieku 3-10 lat napisz proszę by została Ci przydzielona większa ilość TOKENÓW].

W przypadku pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu: magda.janiak@wsei.lublin.pl

W testowaniu możecie Państwo uczestniczyć indywidualnie, możecie także uczestniczyć włączając szkołę, w której pracujecie, uczęszczają do niej Wasze dzieci. Jeśli chcecie by Wasza szkoła uczestniczyła w testowaniu narzędzia i otrzymała zaświadczenie o udziale w pracach międzynarodowego projektu – prosimy o kontakt.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter