Првата јавна средба за проектот со висока чувствителност и е-МОТИОН во медиумите

Првата јавна средба за чувствителност на процесирање на сензорот и разговорот за првиот меѓународен проект во Полска во врска со работата со многу чувствителни деца.
Во Радио Лублин со уредникот Моника Хемерек разговараа д-р Моника Барила-Матејџузук и Магда Јаниак

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter