Што знаеме за високата чувствителност

Модул 2 (Што знаеме за висока чувствителност) е збирка на знаења за високата чувствителност. Овде ќе најдете придружни материјали како што се написи и презентации. Целта на овие материјали е да се објасни идејата за високата чувствителност и спецификите на функционирањето на високо чувствителното дете.

Компендиум на знаење за висока чувствителност