Материјали за работа со деца и родители

Модул 6 (Материјали за работа со деца и родители) е комбинација на работни методи за поддршка на високо чувствителни деца. Може да ги најдете нашиот предлог на лекции и вежби кои се лесни за употреба дома, и во училиште. Сценаријата може да се користат како работен материјал подготвени за во училницата/занимална со сите деца/ученици. Покрај тоа, овие лекции исто така можат да инспирираат подготовка на сопствени методи и алатки кои би се се користеле во секојдневната пракса.

за деца од 3-6 години

 1. Ова е начинот на кој сум
 2. Разговараме за предностите и потешкотиите
 3. Самосвест
 4. Емоциите се потребни
 5. Сите се различни, сите се важни
 6. Рака за помош
 7. Прошетка низ зоните за регулирање
 8. Полнење на внатрешните батерии
 9. Доживувам, чувствувам, мои потреби
 10. Себеси во група
 11. Себеси во светот
 12. Позитивниот мозок

за деца од 7-10 години

 1. Ова е начинот на кој сум
 2. Разговараме за предностите и потешкотиите
 3. Самосвест
 4. Емоциите се потребни
 5. Сите се различни, сите се важни
 6. Рака за помош
 7. Прошетка низ зоните за регулирање
 8. Полнење на внатрешните батерии
 9. Доживувам, чувствувам, мои потреби
 10. Себеси во група
 11. Себеси во светот
 12. Позитивниот мозок