Зошто едукативните методи тестирани на браќа и сестри не успеваат за високо чувствителните деца?

Зошто едукативните методи тестирани на браќа и сестри не успеваат за високо чувствителните деца?

Она што често ги поттикнува родителите да се заинтересираат за специфичноста на висока чувствителност е неефикасноста на докажаните методи на родителство. Додека казните, наградите, временските ограничувања се ефективни за другите деца, тие изгледаат неефикасни за високо чувствително дете. Родителите се обидуваат да користат докажани методи и не разбираат зошто тоа дава многу мал успех.

Во меѓу време…

Во однос на високо чувствителните деца, методите засновани врз систем на казни и награди, воведување ограничувања и строги правила, вклучително и создавање временски притисок, обично не функционираат. Напротив, колку повеќе родители се обидуваат да го „дисциплинираат“ детето, толку повеќе се создава отпор , а неговото / нејзиното однесување не само што не се подобрува, туку и од причини што не ги разбираат, се влошува.

Што мислите за тоа?

Остави одговор