Зошто високо чувствителните деца/ученици се плашат да зборуваат пред публика?

Зошто високо чувствителните деца/ученици се плашат да зборуваат пред публика

Наставниците ги опишуваат високо чувствителните деца како оние кои од една страна сакаат да се појавуваат во јавност и да се претставуваат себе си, но од друга страна многу силно доживуваат овие ситуации отколку другите деца. Наставниците се изненадени од фактот дека обично чувствителните деца се многу добро подготвени, добро обучени и немаат причина да се плашат.

Во меѓу време…

Парадоксот забележан од страна на наставниците произлегува од две контрадикторни склоности кај високо чувствителните деца. Една од нив е амбицијата, потреба за достигнување. Овие деца доброволно прифаќаат предизвици, честопати си поставуваат висока граница, сакајќи да постигнат мајсторство во некоја област. За жал, во исто време, тие се чувствителни на проценката на другите и му придаваат големо значење. Било какви манифестации на критика или недостаток на прифаќање од околината сериозно ги навредуваат.

Што мислите за тоа?

Остави одговор