Зошто високо чувствителните деца не сакаат ги сакаат тестирањата?

Зошто високо чувствителните деца не сакаат ги сакаат тестирањата?

Наставниците се изненадени од фактот дека високо чувствителните ученици не ги полагаат испитите добро. Забележливо е дека тие се многу под стрес и честопати ефектот од нивната работа за време на тестот не го рефлектира нивното вистинско знаење и вештини

Во меѓу време…

Временскиот притисок е она што ја прави работата на високо чувствителните деца исклучително тешка. Часовник што отчукува или наставниккој го брза ученикот, не го мобилизира. Напротив, се ствараат стресови и наместо да го стимулира, ја деорганизира неговата / нејзината работа.

Што мислите за тоа?

Остави одговор