Дали високо чувствителните деца се егоцентрични ?

Дали високо чувствителните деца се егоцентрични?

Во разговорите со родителите на високо чувствителните деца, тие често го манифестираат проблемот на прекумерно фокусирање и барање внимание на нивните високо чувствителни деца. Родителите зборуваат директно за егоцентричноста и пречувствителноста на детето за себе. Како е можно дете кое, од една страна е многу емпатично, друг пат може да се однесува како да е крајно себично?

Во меѓу време…

 „Егоцентризмот“ кои го опишуваат родителите на високо чувствителни деца не е ништо друго освен потреба за безбедност што се манифестира на овој начин. Оваа потреба може да се исполни со тоа што ќе им се обезбедат информации потребни ја разберат новата и непозната ситуација или преку добербата и блискоста на родителот. Особината одговорна за оваа состојба е длабока обработка, која е карактеристична за високо чувствителните деца и предизвикува прониклива анализа и силно доживување на ситуациите.

Што мислите за тоа?

Остави одговор