Дали високо чувствителниот ученик бара посебни наставни методи?

Дали високо чувствителниот ученик бара посебни наставни методи?

Наставниците кои идентификуваат високо чувствителни деца меѓу своите ученици, честопати прашуваат дали треба да се користат некои посебни методи на работа со овие ученици. Дали треба да има некои специфични методи и алатки за поддршка на работата со таков ученик

Во меѓу време…

Истражувачите тргнуваат од претпоставката дека високата чувствителност не е дисфункција или нарушување, не бара развој на специјални методи на работа насочени кон корекција на нарушувањето. Единственото нешто што му треба на наставникот е да знае што предизвикува одредени однесувања на ученикот и кои се нивните потреби во врска со ова. Наставникот може ефикасно да поддржи високо чувствително дете кое има на располагање само стандардни методи и алатки за дидактичка и едукативна работа. Она што може да ја поддржи работата на наставниците е спроведување емоционално-социјални вештини, саморегулација на наставата и внимателност. Во овој случај, пристапот е важен – ставот на наставникот.

Што мислите за тоа?

Остави одговор