Дали висока чувствителност е нарушување ?

Дали висока чувствителност е нарушување?

Разговорите и консултациите за висока чувствителност обично започнуваат со прашањето: од каде потекнува ова нарушување? Размислувајќи за високата чувствителност се провлекува убедувањето дека целата група на дисфункции и недостатоци дијагностицирани кај децата и младите се појавува едно ново нарушување, а тоа е висока чувствителност.

Во меѓу време…

Ништо не може да биде подалеку од вистината! Високата чувствителност не е нарушување. Тоа е одредена констелација на одлики и специфични однесувања кои произлегуваат од структурата на нервниот систем. Тоа не е дисфункција, не резултира од никакви недостатоци. Напротив, може да се претпостави дека високата чувствителност е потенцијал што бара специфични услови да бидат откриени и целосно развиени.

Што мислите за тоа ?

Остави одговор