Вести

Вебинар на „Високо чувствително дете“

16.06.2020
На 16.06 експертите од проектот Е-МОТИОН д-р Моника Бариша-Матејџук и доктор Малгораза Артмијак ја водеа првата онлајн средба за многу чувствително дете.

„Новинар, пејач“ со голема чувствителност – Втор подкаст од Северна Македонија

10.03.2020
Важен дел од нашиот проект Е-движење – потенцијал на голема чувствителност, е да шириме знаење за чувствителноста. Имавме привилегија дека лицето што го интервјуиравме за Подкаст беше добро познат новинар, директор на ТВ, писател, пејач во градот Дебар, но и пошироко.

„Новинар“ за висока чувствителност – Прв подкаст од Северна Македонија

28.02.2020
Важен дел од нашиот проект Е-движење – потенцијал на голема чувствителност, е да шириме знаење за чувствителноста. Имавме привилегија дека лицето со кое интервјуиравме за Подкаст беше добро познат новинар во градот Дебар, но и пошироко.

Првиот семинар во Полска за висока чувствителност кај децата – „Високо чувствително дете – Идентификација на карактеристиките и поддршката“

23.09.2019
ВЕ ПОВИКУВАМЕ ДА УЧЕСТВУВАТЕ ВО Првиот семинар во Полска што ќе се одржи на 04.10.2019 година од 9.00 часот на Универзитетот за Економија и Иновации, на ул. Проектова 4, Лублин – Полска