Состанок на проектот во Тенерифе

На 29-30 јануари 2020 година, беше организиран 3-тиот проектен состанок во Тенерифе од страна на Универзитетот во Ла Лагуна. Главната цел на состанокот беше да се сумира напредната работа на национално ниво и да се испланира заедничка работа како дел од промовирање на проектот и развој на алатки и тестирање.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin

Leave a comment