Состанок на проектот во Букурешт

Информации за настанот

Зад нас помина два дена интензивна работа на модел за поддршка за високо чувствителни деца од предучилишна возраст и рана училишна возраст.
Средбата се одржа благодарение на одличната организација на Експерт Пси http://www.expertpsy.ro/wordpress/