Состанок на проектот во Букурешт

Зад нас помина два дена интензивна работа на модел за поддршка за високо чувствителни деца од предучилишна возраст и рана училишна возраст.
Средбата се одржа благодарение на одличната организација на Експерт Пси http://www.expertpsy.ro/wordpress/

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin

Leave a comment