Радио емитување за високо чувствителни деца со експерти за проект Е-МОТИОН: д-р Моника Барила-Матејџузук и др Малгорзата Артимак

Се одржа уште едно радио емитување посветено на висока чувствителност. Овој пат, нашите експерти разговараа со уредничката Моника Хемперек за најновите извештаи од истражувањата за функционирањето на високо чувствителните деца. Можете да го слушате емитувањето: https://www.radio.lublin.pl/news/licencja-na-zycie-3396805

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter