Првиот семинар во Полска за висока чувствителност кај децата – „Високо чувствително дете – Идентификација на карактеристиките и поддршката“

ВЕ ПОВИКУВАМЕ ДА УЧЕСТВУВАТЕ ВО Првиот семинар во Полска за висока чувствителност кај децата – „Високо чувствително дете – Идентификација на карактеристиките и поддршката“, спроведен како дел од конференцијата:

„Алатки и методи за поддршка на развојот на ученици од основно училиште“ што ќе се одржи на 04.10.2019 година од 9.00 часот на Универзитетот за Економија и Иновации, на ул. Проектова 4, Лублин – Полска

ВЕ ПОВИКУВАМЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ до 30.09.2019 

Формуларот за апликација е достапен на: https://forms.gle/9DTyGX7dR4RimRGa6

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter