КОМ во Лублин

Информации за настанот

На 12-13 ноември во Лублин, на Универзитетот за економија и иновации во Лублин, се одржа првиот состанок на проектот Е-МОТИОН. Средбата беше важна во размената на ставови, проширување на знаење од различни области, запознавање со проблемот и вклучување во понатамошна работа!