Вонреден состанок во Рим

Рим беше местото на втората средба со новите партнери во проектот. Во нашиот тим, поздравивме експерти од Универзитетот во Аликанте и од градот Рим. Интензивна, еднодневна средба беше можност да се разговараат за задачите за наредните месеци и да се претстави работата на нашите тимови.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin

Leave a comment